polskaenglish
Oferta
Maszyny elektryczne
Cewki
Komutatory
Nagrzewnice
Rozdzielnice NN
Usługi

szukaj w serwisieHistoria

1954

 • powstanie Spółdzielni Inwalidów w Szydłowcu

1955-1968

 • produkcja opakowań drewnianych, handel detaliczny, żywienie zbiorowe

1969

 • rozpoczęcie współpracy w zakresie produkcji cewek do silników trakcji kolejowej i tramwajowej z Dolnośląskimi Zakładami Wytwórczymi Maszyn Elektrycznych „Dolmel”,
 • oddanie 2 hal produkcyjnych do użytku, likwidacja żywienia zbiorowego 

1970-1973

 • wdrażanie do produkcji różnego typu cewek przy ścisłej współpracy z DZWME „Dolmel”

1974

 • nadanie przez Sąd Powiatowy w Radomiu nazwy Spółdzielnia Inwalidów „Elektron”

1975-1978

 • produkcja elementów metalowych (dachówki, grzejniki, rynny, prostowniki, narzędzia ogrodnicze),
 • rozwój produkcji cewek

1979

 • obchody 25-lecia istnienia Spółdzielni

1980-1981

 • rozwój kooperacji z DZWME „Dolmel” w zakresie produkcji elektrotechnicznej,
 • prowadzenie usług w 10 zakładach w zakresie stolarstwa, ślusarstwa, krawiectwa, fryzjerstwa, remontowo-budowane, radiowo-telewizyjne

1982

 • oddanie do użytku budynku w Rzucowie, gmina Borkowice

1983-1985

 • prowadzenie punktów handlowych: sklepy, restauracja, piekarnia, ciastkarnia,  masarnia oraz produkcja obuwniczo-galanteryjna w oddziale w Rzucowie,
 • wzrost produkcji cewek wirnikowych i biegunowych dla DZWME „Dolmel”

1986-1989

 • wprowadzenie do produkcji grzejników rurowych dwu- i trzyrzędowych,
 • oddanie do użytku budynku rehabilitacyjno-socjalnego, gdzie znajdują się min.: gabinet fizykoterapii, gabinet zabiegowy, gabinet psychologa i pielęgniarki środowiskowej,
 • oddanie trzeciej hali produkcyjnej do użytku,
 • produkcja formatek mikanitowych

1990-1991

 • rozszerzenie działalności o handel stacjonarny i obwoźny,
 • nawiązanie współpracy z MPK-ami oraz Zakładami Napraw Taboru Kolejowego,
 • uruchomienie produkcji cewek biegunowych

1992

 • przyznanie statusu Zakładu Pracy Chronionej

1993

 • zwiększenie produkcji narzędzi ogrodniczych głównie na eksport,
 • komputeryzacja i informatyzacja Spółdzielni, likwidacja punktów handlowych

1994-1995

 • wzrost produkcji cewek wirnikowych i stojanowych,
 • zmiany w technologii, wprowadzenie nowych układów izolacyjnych w oparciu o materiały eksportowe,
 • wdrożenie do produkcji cewek do lokomotyw kopalnianych

1996-1997

 • wdrożenie do produkcji komutatorów we współpracy z ZARAMEL Gliwice,
 • zakup specjalistycznych maszyn do produkcji cewek,
 • za osiągnięte przychody ze sprzedaży Spółdzielnia zostaje dwukrotnie umieszczona na liście elitarnej grupy największych polskich przedsiębiorstw przygotowanej przez Instytut Nauk Ekonomicznych PAN,
 • decyzja o sprzedaży Oddziału w Rzucowie,
 • wprowadzenie do produkcji nagrzewnicy do ogrzewania wnętrza tramwaju

1998

 • podpisanie umowy z ABB Dolmel Drives LTd na dostawę części do silników trakcyjnych,
 • Spółdzielnia zostaje kwalifikowanym dostawcą dla ABB Dolmel Drives

1999

 • wdrożenie do produkcji nagrzewnic do ogrzewania trolejbusów i kabiny motorniczego w tramwaju

2000

 • uruchomienie obróbki na maszynach CNC,
 • Spółdzielnia zostaje członkiem Polskiej Izby Producentów i Usług na rzecz Kolei

2001

 • wstąpienie Spółdzielni w poczet członków Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,
 • podpisanie umowy w sprawie restrukturyzacji produkcji

2002-2003

 • oddanie do użytku nowoczesnej hali produkcyjnej,
 • wyróżnienie Spółdzielni poprzez zaliczenie do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm

2004

 • obchody 50-lecia istnienia Spółdzielni Inwalidów "Elektron" w Szydłowcu,
 • przyznanie przez Kema Quality Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2000 w zakresie projektowania, produkcji oraz dostarczania części i podzespołów dla trakcji kolejowej i tramwajowej oraz usługi w zakresie obróbki metalu,
 • Spółdzielnia po raz kolejny otrzymuje wyróżnienie Gazel Biznesu

2005

 • nawiązanie współpracy z firmą Emit z Żychlina w zakresie izolowania cewek dwuwarstwowych oraz Indukta w Bielsku-Białej w zakresie uzwajania stojanów,
 • zakup nowoczesnego sprzętu kontrolno-pomiarowego Baker DS215

2006

 • otrzymanie z Krajowej Izby Gospodarczej Dyplomu uznania dla S.I. „Elektron” w Szydłowcu za przekształcenie zakładu w nowoczesną firmę skutecznie konkurującą na rynku kolejowym,
 • udział Spółdzielni we wspólnym projekcie z Politechniką Radomską dotyczącym produkcji wózków inwalidzkich

2007

 • poszerzenie asortymentu o nowe typy nagrzewnic do ogrzewania zarówno przedziałów pasażerskich w tramwajach i trolejbusach jak i kabin motorniczych/maszynistów,
 • audit wznawiający przedłużenia ważności Certyfikatu ISO 9001:2000

2008

 • otrzymanie Świadectwa uznanego przez PKP Cargo producenta wyrobu w zakresie produkcji cewek i komutatorów,
 • uczestnictwo Spółdzielni we wspólnym projekcie z Politechniką Radomską odnośnie wykonania prototypu elektrowni wiatrowej,
 • wyróżnienie Spółdzielni po raz trzeci poprzez zaliczenie do elitarnego klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm

2009

 • rozpoczęcie współpracy z firmą Alstom Power w zakresie produkcji segmentów izolacyjnych,
 • Spółdzielnia dostarcza nowe nagrzewnice do prototypowego tramwaju Tramino S100,
 • rozpoczęcie ponad rocznego cyklu szkoleń w wyniku udziału w projekcie „Program rozwoju kompetencji pracowników S.I. „Elektron” i Przedstawiciela Handlowego” wchodzący w skład Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” współfinansowanego przez Unię Europejską
  z Europejskiego Funduszu Społecznego.”

2010

 • nawiązanie współpracy z włoską firmą Elettromeccanica PM w zakresie produkcji cewek biegunowych,
 • audit wznawiający Certyfikat według nowej normy ISO 9001:2008

2011

 • utrata możliwości udzielania ulg we wpłatach na PFRON oraz pogorszenie warunków dofinansowania do zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
 • realizacja umowy podpisanej z firmą Solaris Bus&Coach na dostawę nagrzewnic do ogrzewania 45-ciu nowoczesnych tramwajów Tramino S105p,
 • realizacja projektu „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego S.I. „Elektron” poprzez wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania klasy ERP” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu E-Rozwoju Mazowsza,
 • udział Spółdzielni w projekcie modernizacji EZT serii EN57 oraz budowy tramwaju nowej generacji 126N  poprzez dostawę do firmy Newag urządzeń grzewczych

2012

 


2013

 • udział Spółdzielni w targach Innotrans w Berlinie
 • audit wznawiający Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością kończący  trzyletnią umowę certyfikacyjną
 • rozszerzenie produkowanych nagrzewnic o nowy typ nagrzewnicy kabiny motorniczego
   
 • rozszerzenie oferty o usługę montażu i okablowania rozdzielnic niskiego napięcia oraz o szereg nowych typów nagrzewnic do ogrzewania pojazdów EN-57 i części do silnika WD-785
 • audit recertyfikujący System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008
 • udział Spółdzielni w Międzynarodowych Targach TRAKO 2013