polskaenglish
Oferta
Maszyny elektryczne
Cewki
Komutatory
Nagrzewnice
Rozdzielnice NN
Usługi

szukaj w serwisie Spółdzielnia Inwalidów „ELEKTRON” w Szydłowcu, ul. Garbarska 9,

poszukuje kandydatów do pracy na stanowisku:

Technolog

Miejsce pracy: Szydłowiec
Region: mazowieckie

Opis stanowiska:

 • analiza i weryfikacja dokumentacji technicznej
 • opracowywanie dokumentacji technologicznej
 • nadzór technologiczny nad procesami produkcyjnymi
 • rozwiązywanie problemów technicznych wynikłych w procesie produkcji
 • optymalizacja procesów technologicznych
 • udział w badaniach nowych wyrobów
 • współpraca z innymi działami

Wymagania:

 • wykształcenie minimum średnie
 • umiejętność czytania i analizowania dokumentacji technicznej
 • umiejętność posługiwania się aparaturą kontrolno-pomiarową
 • dobra znajomość obsługi MS Office
 • umiejętność opracowywania dokumentacji technologicznej
 • odpowiedzialność i samodzielność w działaniu
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole

Oferujmy:

 • Stabilne warunki zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę
 • Wynagrodzenie adekwatne do obowiązków i zaangażowania

 

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV w siedzibie Spółdzielni (dział kadr) bądź przesyłanie CV pocztą elektroniczną na adres e-mail: kadry@si-elektron.pl  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych w rekrutacji
 
Na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:
Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Spółdzielnia Inwalidów „Elektron” 26-500 Szydłowiec ul. Garbarska 9
 
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, natomiast inne dane, na podstawie zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
 
Państwa dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c (wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) oraz art. 6 ust. 1 lit. a (Pańskiej zgody – przysługuje Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 
Państwa dane będą przechowywane przez okres rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.
 
Państwa dane osobowe będą przetwarzane także w kolejnych naborach, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez okres 12 miesięcy.
 
Mają Państwo prawo do:
1)      prawo dostępu do swoich danych 
2)      prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3)      prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4)      prawo do usunięcia danych osobowych;
5)      prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO
 
Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.